Lions Club Of Perambalur

Abate Poverty

# பசிப்பிணி போக்குவோம் :::
# குருதி கொடையாளர்கள மற்றும் பொதுமக்கள் என மொத்தம் 200 நபர்களுக்கு உணவு தயாரிக்கபட்டு வழங்கப்பட்டது..
# சாலையோரத்தில் உள்ள 50 பாதசாரிகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.
We provide Meals to poor people , and also provide meals to Road side people. Total 200 + 50 = 250 People Benefits .v